شرکت پرشین ابزار جراح

اطلاعات شرکت پرشین ابزار جراح


 مدیر عامل   مهرداد متقیان
 آدرس   تهران- میدان توحید- خیابان شهید امیرلو(گلبار)- کوچه سبزهزار- پلاک18- طبقه اول
 •  تلفن  
  66569619-21
 •  توضیحات  
  این شرکت ارائه کننده انواع لنزهای آندوسکوپی، ابزار آلات عمومی و تخصصی جراحی، ارائه کننده انواع کاغذ دستگاه EKG و...می باشد.

  نمایندگی های شرکت پرشین ابزار جراح


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار جراحی زنان
  CO MED
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی عمومی
  CO MED
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی فک و صورت
  CO MED
  آلمان
  ابزار جراحی مغز و اعصاب
  CO MED
  آلمان
  ابزار جراحی ارتوپدی
  CO MED
  آلمان
  ابزار جراحی ارولوژی
  CO MED
  آلمان
  ابزار جراحی اطفال
  CO MED
  آلمان
  ابزار جراحی پلاستیک
  CO MED
  آلمان
  ابزار جراحی توراکس
  CO MED
  آلمان
  ابزار جراحی
  CO MED
  آلمان
  ابزار جراحی ENT
  CO MED
  آلمان
  ابزار اندویورولوژی
  PROMISS
  آلمان
  ابزار نرو اندوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  ابزار اندوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  آرتروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  توراکوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  PROMISS
  آلمان
  ابزار سینوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  لاپاراسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  ابزار هیستروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  برونکوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  رزکتوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  ساكشن سانترال
  PROMISS
  آلمان
  سیستوسکوپی ریجید
  PROMISS
  آلمان
  سیستوسکوپی فلکسیبل
  PROMISS
  آلمان
  لارنگوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  منبع نور سرد
  PROMISS
  آلمان
  یورتروتومی
  PROMISS
  آلمان
  بک بایتر آرتروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  پانچ آرتروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  پروب آرتروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  شیت آرتروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  کورت آرتروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  گرسپر آرتروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  هوک آرتروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  بریج سیستوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  بسکت یورتروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  تلسکوپ نفروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  تلسکوپ یورتروتومی
  PROMISS
  آلمان
  چاقو یورتروتومی
  PROMISS
  آلمان
  شیت رزکتوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  شیت سیستوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  شیت یورتروتومی
  PROMISS
  آلمان
  فورسپس نفروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  گرسپر سیستوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  گرسپر نفروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  گرسپر یورتروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  ورکینگ یورتروتومی
  PROMISS
  آلمان
  هوک یورتروتومی
  PROMISS
  آلمان
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  PROMISS
  آلمان
  برونکوسکوپ ریجید
  PROMISS
  آلمان
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  PROMISS
  آلمان
  تلسکوپ فلکسیبل
  PROMISS
  آلمان
  اندویژن
  PROMISS
  آلمان
  فایبراسکوپ
  PROMISS
  آلمان
  کابل نورسرد
  PROMISS
  آلمان
  کمرا اندوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  پمپ اینسا فلیتور
  PROMISS
  آلمان
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  PROMISS
  آلمان
  تروکار لاپاراسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  ساکشن تیوب
  PROMISS
  آلمان
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  فورسپس لاپاراسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  گرسپر لاپاراسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  هوک لاپاراسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  شیت هیستروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  قیچی هیستروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  هیستروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  ابزار لارنگوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  بک بایتر سینوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  تلسکوپ سینوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  نازوفارنگوسکوپ
  PROMISS
  آلمان
  تلسکوپ گوش
  PROMISS
  آلمان
  تیغه شیور سینوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  سینوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  تلسکوپ اسکال بیس
  PROMISS
  آلمان
  ست اسکال بیس
  PROMISS
  آلمان
  نرو اندوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  ابزار دندانپزشکی
  CO MED
  آلمان
  ساکشن
  PROMISS
  آلمان
  ابزار آندوسکوپی
  PROMISS
  آلمان
  ابزار لاپاراسکوپی
  PRO MISS
  آلمان
  ابزار جراحی قلب
  schreimed
  آلمان