شرکت پارس حکیم

اطلاعات شرکت پارس حکیم


 مدیر عامل   رضا جانی
 آدرس   تهران- خیابان فلسطین جنوبی-پائین تر از جمهوری -کوچه لقمان الدوله ادهم- پلاک 14
 •  تلفن  
  66978426-8

  نمایندگی های شرکت پارس حکیم


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار جراحی زنان
  HERMANN
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی عمومی
  HERMANN
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی فک و صورت
  HERMANN
  آلمان
  ابزار جراحی مغز و اعصاب
  HERMANN
  آلمان
  ابزار جراحی ارتوپدی
  HERMANN
  آلمان
  ابزار جراحی ارولوژی
  HERMANN
  آلمان
  ابزار جراحی اطفال
  HERMANN
  آلمان
  ابزار جراحی پلاستیک
  HERMANN
  آلمان
  ابزار جراحی توراکس
  HERMANN
  آلمان
  ابزار جراحی چشم
  TRIMED
  پاکستان
  ابزار جراحی
  HERMANN
  آلمان
  ابزار جراحی ENT
  HERMANN
  آلمان
  ابزار اندویورولوژی
  TRIMED
  پاکستان
  ابزار اندوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  توراکوسکوپی
  HERMANN
  آلمان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  TRIMED
  پاکستان
  ابزار سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  لاپاراسکوپی
  HERMANN
  آلمان
  ابزار هیستروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  اره و دریل ارتوپدی
  MST
  آلمان
  برونکوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  رزکتوسکوپی
  HERMANN
  آلمان
  سیستوسکوپی ریجید
  HERMANN
  آلمان
  سیستوسکوپی فلکسیبل
  HERMANN
  آلمان
  لارنگوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  منبع نور سرد
  HERMANN
  آلمان
  یورتروتومی
  HERMANN
  آلمان
  بک بایتر آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  پانچ آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  پروب آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  شیت آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  کورت آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  گرسپر آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  هوک آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  بریج سیستوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  بسکت یورتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  تلسکوپ نفروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  تلسکوپ یورتروتومی
  TRIMED
  پاکستان
  چاقو یورتروتومی
  TRIMED
  پاکستان
  شیت رزکتوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  شیت سیستوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  شیت یورتروتومی
  TRIMED
  پاکستان
  فورسپس نفروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  گرسپر سیستوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  گرسپر نفروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  گرسپر یورتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  ورکینگ یورتروتومی
  TRIMED
  پاکستان
  هوک یورتروتومی
  TRIMED
  پاکستان
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  TRIMED
  پاکستان
  برونکوسکوپ ریجید
  TRIMED
  پاکستان
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  TRIMED
  پاکستان
  تلسکوپ فلکسیبل
  TRIMED
  پاکستان
  اندویژن
  TRIMED
  پاکستان
  فایبراسکوپ
  TRIMED
  پاکستان
  کابل نورسرد
  TRIMED
  پاکستان
  کمرا اندوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  پمپ اینسا فلیتور
  TRIMED
  پاکستان
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  TRIMED
  پاکستان
  تروکار لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  ساکشن تیوب
  TRIMED
  پاکستان
  فورسپس لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  گرسپر لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  هوک لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  شیت هیستروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  قیچی هیستروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  هیستروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  بک بایتر سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  تلسکوپ سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  نازوفارنگوسکوپ
  TRIMED
  پاکستان
  تلسکوپ گوش
  TRIMED
  پاکستان
  تیغه شیور سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  تلسکوپ اسکال بیس
  TRIMED
  پاکستان
  ست اسکال بیس
  TRIMED
  پاکستان
  نرو اندوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  HERMANN
  آلمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  HERMANN
  پاکستان
  ابزار لاپاراسکوپی
  HERMANN
  المان