شرکت نیپاک

اطلاعات شرکت نیپاک


 مدیر عامل   علی صدر موسوی
 آدرس   تهران-شهرآرا- ابتدای 16 متری محمدی- پلاک 1 - واحد 3
 •  تلفن  
  66554700

  نمایندگی های شرکت نیپاک


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار اندویورولوژی
  BISSINGER
  آلمان
  ابزار نرو اندوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  آرتروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  BISSINGER
  آلمان
  ابزار سینوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  لاپاراسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  ابزار هیستروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  الکتروکوتر
  BISSINGER
  آلمان
  برونکوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  تشک مواج
  CARE OF SWEDEN
  سوئد
  لاپاراسکوپی یکبار مصرف
  M.ARIAN
  پاکستان
  لارنگوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  هدرست جراحی چشم
  Trulife
  ایرلند
  هدرست مغز و اعصاب
  Trulife
  ایرلند
  ابزار اندوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  بک بایتر آرتروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  پانچ آرتروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  پروب آرتروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  شیت آرتروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  کورت آرتروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  گرسپر آرتروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  هوک آرتروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  بریج سیستوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  بسکت یورتروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  تلسکوپ نفروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  تلسکوپ یورتروتومی
  BISSINGER
  آلمان
  چاقو یورتروتومی
  BISSINGER
  آلمان
  شیت رزکتوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  شیت سیستوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  شیت یورتروتومی
  BISSINGER
  آلمان
  فورسپس نفروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  گرسپر سیستوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  گرسپر نفروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  گرسپر یورتروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  ورکینگ یورتروتومی
  BISSINGER
  آلمان
  هوک یورتروتومی
  BISSINGER
  آلمان
  برونکوسکوپ ریجید
  BISSINGER
  آلمان
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  BISSINGER
  آلمان
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  BISSINGER
  آلمان
  تلسکوپ فلکسیبل
  BISSINGER
  آلمان
  اندویژن
  BISSINGER
  آلمان
  فایبراسکوپ
  BISSINGER
  آلمان
  کابل نورسرد
  BISSINGER
  آلمان
  کمرا اندوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  پمپ اینسا فلیتور
  BISSINGER
  آلمان
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  BISSINGER
  آلمان
  تروکار لاپاراسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  ساکشن تیوب
  BISSINGER
  آلمان
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  فورسپس لاپاراسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  گرسپر لاپاراسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  هوک لاپاراسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  شیت هیستروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  قیچی هیستروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  هیستروسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  ابزار لارنگوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  بک بایتر سینوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  تلسکوپ سینوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  نازوفارنگوسکوپ
  BISSINGER
  آلمان
  تلسکوپ گوش
  BISSINGER
  آلمان
  تیغه شیور سینوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  سینوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  تلسکوپ اسکال بیس
  BISSINGER
  آلمان
  ست اسکال بیس
  BISSINGER
  آلمان
  نرو اندوسکوپی
  BISSINGER
  آلمان
  ویلچر
  CARE OF SWEDEN
  سوئد
  الکتروسرجری
  BISSINGER
  المان
  ابزار لاپاراسکوپی
  BISSINGER
  آلمان