شرکت نورآسمان

اطلاعات شرکت نورآسمان


 مدیر عامل   محمد پارسه
 آدرس   تهران-میدان آرژانتین- خیابان بخارست (احمد قصیر)- کوچه 15 - پلاک 20
 •  تلفن  
  88100031-5- 88716545

  نمایندگی های شرکت نورآسمان


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار اندویورولوژی
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا
  آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا
  توراکوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا
  اندوسکوپی قلب و عروق
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا
  لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا
  ابزار هیستروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا
  استپلر
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا
  استپلر پوستی
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا
  کلیپس تیتانیومی - پلیمری
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا
  لاپاراسکوپی یکبار مصرف
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا
  ابزار اندوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  بک بایتر آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  پانچ آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  شیت آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  کورت آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  گرسپر آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  هوک آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  بریج سیستوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  بسکت یورتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  تلسکوپ نفروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  تلسکوپ یورتروتومی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  چاقو یورتروتومی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  شیت رزکتوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  شیت سیستوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  شیت یورتروتومی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  فورسپس نفروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  گرسپر سیستوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  گرسپر نفروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  گرسپر یورتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  ورکینگ یورتروتومی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  هوک یورتروتومی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  برونکوسکوپ ریجید
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  تلسکوپ فلکسیبل
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  اندویژن
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  فایبراسکوپ
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  کابل نورسرد
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  کمرا اندوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  پمپ اینسا فلیتور
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  تروکار لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  ساکشن تیوب
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  فورسپس لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  گرسپر لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  هوک لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  شیت هیستروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  قیچی هیستروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  هیستروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  ابزار لارنگوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  بک بایتر سینوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  تلسکوپ سینوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  نازوفارنگوسکوپ
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  تلسکوپ گوش
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  تیغه شیور سینوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  سینوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  تلسکوپ اسکال بیس
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  ست اسکال بیس
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا
  نرو اندوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا