شرکت مدیسا رایا درمان

اطلاعات شرکت مدیسا رایا درمان


 مدیر عامل   جناب آقای دکتر شهرام نصیری
 آدرس   خیابان سئول - خیابان آرارات - خیابان آفتاب - پلاک 34 - طبقه 1
 •  تلفن  
  88621812-6

  نمایندگی های شرکت مدیسا رایا درمان


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  بک بایتر آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  پانچ آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  پروب آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  شیت آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  کورت آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  گرسپر آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  هوک آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  بریج سیستوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  بسکت یورتروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  تلسکوپ نفروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  تلسکوپ یورتروتومی
  STORZ
  آلمان
  چاقو یورتروتومی
  STORZ
  آلمان
  شیت رزکتوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  شیت سیستوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  شیت یورتروتومی
  STORZ
  آلمان
  فورسپس نفروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  گرسپر سیستوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  گرسپر نفروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  گرسپر یورتروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  ورکینگ یورتروتومی
  STORZ
  آلمان
  هوک یورتروتومی
  STORZ
  آلمان
  برونکوسکوپ ریجید
  STORZ
  آلمان
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  STORZ
  آلمان
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  STORZ
  آلمان
  تلسکوپ فلکسیبل
  STORZ
  آلمان
  اندویژن
  STORZ
  آلمان
  فایبراسکوپ
  STORZ
  آلمان
  کابل نورسرد
  STORZ
  آلمان
  کمرا اندوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان
  پمپ اینسا فلیتور
  STORZ
  آلمان
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  STORZ
  آلمان
  تروکار لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان
  ساکشن تیوب
  STORZ
  آلمان
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان
  فورسپس لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان
  کولونوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  گاستروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  گرسپر لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان
  هوک لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  شیت هیستروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  قیچی هیستروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  هیستروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  سیال اندوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  ابزار لارنگوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  بک بایتر سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  تلسکوپ سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  نازوفارنگوسکوپ
  STORZ
  آلمان
  تلسکوپ گوش
  STORZ
  آلمان
  تیغه شیور سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  تلسکوپ اسکال بیس
  STORZ
  آلمان
  ست اسکال بیس
  STORZ
  آلمان
  نرو اندوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  ترالی اندوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  شیور آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  ابزار اندویورولوژی
  STORZ
  آلمان
  نفروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  توراکوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  شیور سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  ابزار اندوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان
  ازوفاگوسکوپی
  STORZ
  آلمان
  آندوسکوپی
  KARL STORZ
  آلمان
  دئودنوسکوپ
  KARL STORZ
  آلمان
  رکتوسیگموئیدوسکوپ
  KARL STORZ
  آلمان
  کولونوسکوپ
  KARL STORZ
  آلمان
  گاستروپک
  KARL STORZ
  آلمان
  آرشیوتصاویر PACS
  KARL STORZ
  آلمان
  برونكوسكوپی
  STORZ
  آلمان
  ابزار لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان
  ست لوله ونتیلاتور
  KARL STORZ
  آلمان