شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران

اطلاعات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران


 مدیر عامل   بابک گونیلی
 آدرس   تهران - خیابان میرزای شیرازی شمالی- بالاتر از خیابان مطهری- خیابان ناهید- پلاک 23
 •  تلفن  
  88727215-18

  نمایندگی های شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار جراحی زنان
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی عمومی
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی فک و صورت
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار جراحی قلب
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار جراحی مغز و اعصاب
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار جراحی ارتوپدی
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار جراحی ارولوژی
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار جراحی اطفال
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار جراحی پلاستیک
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار جراحی توراکس
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار جراحی
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار جراحی ENT
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار اندویورولوژی
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار نرو اندوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار اندوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  اندوسکوپی فیس لیفت
  AESCULAP
  آلمان
  آرتروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  آرتروسکوپی فک TMJ
  AESCULAP
  آلمان
  توراکوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  اندوسکوپی قلب و عروق
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  AESCULAP
  آلمان
  لاپاراسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار هیستروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  اپلایر و کلیپس عروقی
  AESCULAP
  آلمان
  اسپاینال آندوسکوپیک
  AESCULAP
  آلمان
  اسکین گرفت یا درماتوم
  AESCULAP
  آلمان
  اکسیژن ساز
  Long fian
  چین
  اکسیژن ساز پرتابل
  Long fian
  چین
  الکتروکوتر
  AESCULAP
  آلمان
  امحاء زباله
  ECODAS
  فرانسه
  ایمپلنت ارتوپدی
  AESCULAP
  آلمان
  ایمپلنت های مغز و اعصاب
  AESCULAP
  آلمان
  آنژیوکت
  B.BRAUN
  آلمان
  پمپ سرنگ
  B.BRAUN
  آلمان
  پمپ سرم
  B.BRAUN
  آلمان
  پیچ و پلاك ارتوپدی
  AESCULAP
  آلمان
  تلسکوپ ریجید
  AESCULAP
  آلمان
  تیغه لارنگوسکوپ
  Topster
  تایوان
  چسب ( انواع مختلف )
  AESCULAP
  آلمان
  رترکتور ستون فقرات
  AESCULAP
  آلمان
  ساكشن سانترال
  NOVAIR
  فرانسه
  ستACL&PCL
  AESCULAP
  آلمان
  سوند - کاتتر
  B.BRAUN
  آلمان
  کاتتر یا سوند
  B.BRAUN
  آلمان
  سیستوسکوپی ریجید
  AESCULAP
  آلمان
  سیستوسکوپی فلکسیبل
  AESCULAP
  آلمان
  شانت مغزی
  AESCULAP
  آلمان
  شیور سینوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  شیور آرتروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  فیلتر (انواع مختلف)
  B.BRAUN
  آلمان
  کاور استریل
  AESCULAP
  آلمان
  کلیپس تیتانیومی - پلیمری
  AESCULAP
  آلمان
  کلیپس یاشارگیل یا آنوریسم
  AESCULAP
  آلمان
  کلیپس فلزی و پلیمری
  AESCULAP
  آلمان
  کلیپس فلزی یا پلیمری
  AESCULAP
  آلمان
  لاپاراسکوپی یکبار مصرف
  AESCULAP
  آلمان
  لارنژیال ماسک
  Great Care
  چین
  لارنگوسکوپ
  Topster
  تایوان
  لوازم یکبار مصرف ارولوژی
  B.BRAUN
  آلمان
  ماسك سیلیکونی
  B.BRAUN
  آلمان
  محلول ضد عفونی
  B.BRAUN
  آلمان
  مش
  AESCULAP
  آلمان
  منبع نور سرد
  AESCULAP
  آلمان
  میکروموتور فک و صورت
  AESCULAP
  آلمان
  نخ جراحی
  B.BRAUN
  آلمان
  هدرست مغز و اعصاب
  AESCULAP
  آلمان
  هوای فشرده مرکزی
  NOVAIR
  فرانسه
  یورتروتومی
  AESCULAP
  آلمان
  پروتز ارتوپدی
  AESCULAP
  آلمان
  دیش استریل
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار جراحی چشم
  AESCULAP AG
  المان
  بک بایتر آرتروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  پانچ آرتروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  پروب آرتروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  شیت آرتروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  کورت آرتروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  گرسپر آرتروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  هوک آرتروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  بریج سیستوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  بسکت یورتروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  تلسکوپ نفروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  تلسکوپ یورتروتومی
  AESCULAP
  آلمان
  چاقو یورتروتومی
  AESCULAP
  آلمان
  شیت سیستوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  شیت یورتروتومی
  AESCULAP
  آلمان
  فورسپس نفروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  گرسپر سیستوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  گرسپر نفروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  گرسپر یورتروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  ورکینگ یورتروتومی
  AESCULAP
  آلمان
  هوک یورتروتومی
  AESCULAP
  آلمان
  برونکوسکوپ ریجید
  AESCULAP
  آلمان
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  AESCULAP
  آلمان
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  AESCULAP
  آلمان
  تلسکوپ فلکسیبل
  AESCULAP
  آلمان
  اندویژن
  AESCULAP
  آلمان
  فایبراسکوپ
  AESCULAP
  آلمان
  کابل نورسرد
  AESCULAP
  آلمان
  کمرا اندوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  پمپ اینسا فلیتور
  AESCULAP
  آلمان
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  AESCULAP
  آلمان
  تروکار لاپاراسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  ساکشن تیوب
  AESCULAP
  آلمان
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  فورسپس لاپاراسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  گرسپر لاپاراسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  هوک لاپاراسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  شیت هیستروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  قیچی هیستروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  هیستروسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار لارنگوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  بک بایتر سینوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  تلسکوپ سینوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  نازوفارنگوسکوپ
  AESCULAP
  آلمان
  تلسکوپ گوش
  AESCULAP
  آلمان
  تیغه شیور سینوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  سینوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  تلسکوپ اسکال بیس
  AESCULAP
  آلمان
  ست اسکال بیس
  AESCULAP
  آلمان
  نرو اندوسکوپی
  AESCULAP
  آلمان
  ابزار لاپاراسکوپی
  AESCULAP
  المان