شرکت فخر سینا

اطلاعات شرکت فخر سینا


 مدیر عامل   عبدالسعید شیرآقائی
 آدرس   آزادی خ سردارشهید یداله کلهر خ شهید رسول زارع س برجساز طبقه 3 واحد 12
  •  تلفن  
    66912351

    هیچ نمایندگی ای ثبت نشده است.