شرکت طب افزار دماوند

اطلاعات شرکت طب افزار دماوند


 مدیر عامل   فریبا تقوی پوریان آذر
 آدرس   تهران- بزرگراه جلال آل احمد-بعد از پل گیشا-پلاک111- ساختمان مهرگان-طبقه2-واحد3
 •  تلفن  
  88272919-88262288

  نمایندگی های شرکت طب افزار دماوند


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار جراحی زنان
  CEATEC
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی عمومی
  CEATEC
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی فک و صورت
  CEATEC
  آلمان
  ابزار جراحی قلب
  CEATEC
  آلمان
  ابزار جراحی مغز و اعصاب
  CEATEC
  آلمان
  ابزار جراحی ارتوپدی
  CEATEC
  آلمان
  ابزار جراحی ارولوژی
  CEATEC
  آلمان
  ابزار جراحی اطفال
  CEATEC
  آلمان
  ابزار جراحی پلاستیک
  CEATEC
  آلمان
  ابزار جراحی توراکس
  CEATEC
  آلمان
  ابزار جراحی چشم
  CEATEC
  آلمان
  ابزار جراحی
  CEATEC
  آلمان
  ابزار جراحی ENT
  CEATEC
  آلمان
  ابزار اندویورولوژی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  ابزار نرو اندوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  ابزار اندوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  اندوسکوپی فیس لیفت
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  توراکوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  ابزار سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  ابزار هیستروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  اتوسکوپ
  CEATEC
  آلمان
  اره و دریل ارتوپدی
  CEATEC
  آلمان
  اسپکلوم واژینال
  CEATEC
  آلمان
  استروبوسکوپ
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  اسکین گرفت یا درماتوم
  CEATEC
  آلمان
  ایمپلنت های مغز و اعصاب
  CEATEC
  آلمان
  افتالموسكوپ
  CEATEC
  آلمان
  آمنیوسکوپ
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  برونكوسكوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  برونکوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  پیچ و پلاك ارتوپدی
  CEATEC
  آلمان
  پیچ و پلاک های فک و صورت
  CEATEC
  آلمان
  پیچ و پلاک فک و صورت
  CEATEC
  آلمان
  تلسکوپ ریجید
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  چراغ پیشانی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  دریل جراحی مغز و اعصاب
  CEATEC
  آلمان
  رترکتور ستون فقرات
  CEATEC
  آلمان
  رزکتوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  سوند - کاتتر
  CEATEC
  آلمان
  کاتتر یا سوند
  CEATEC
  آلمان
  سیستوسکوپی ریجید
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  سیستوسکوپی فلکسیبل
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  شیور آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  لارنگوسکوپ
  CEATEC
  آلمان
  لارنگوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  منبع نور سرد
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  نفروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  هدلایت
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  هدلایت چراغ پیشانی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  هدلایت یا چراغ پیشانی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  چراغ پیشانی یا هد لایت جراحی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  یورتروتومی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  یورتروسکوپ ریجید
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  یورتروسکوپ فلکسیبل
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  بک بایتر آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  پانچ آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  پروب آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  شیت آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  کورت آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  گرسپر آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  هوک آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  بریج سیستوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  بسکت یورتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  تلسکوپ نفروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  تلسکوپ یورتروتومی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  چاقو یورتروتومی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  شیت رزکتوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  شیت سیستوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  شیت یورتروتومی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  فورسپس نفروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  گرسپر سیستوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  گرسپر نفروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  گرسپر یورتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  ورکینگ یورتروتومی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  هوک یورتروتومی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  برونکوسکوپ ریجید
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  تلسکوپ فلکسیبل
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  اندویژن
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  فایبراسکوپ
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  کابل نورسرد
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  کمرا اندوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  پمپ اینسا فلیتور
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  تروکار لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  ساکشن تیوب
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  فورسپس لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  گرسپر لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  هوک لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  هیستروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  بک بایتر سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  تلسکوپ سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  تلسکوپ گوش
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  تیغه شیور سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  تلسکوپ اسکال بیس
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  ست اسکال بیس
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  نرو اندوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  ابزار دندانپزشکی
  CEATEC
  آلمان
  مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
  ایران
  ایران
  ابزار لاپاراسکوپی
  FIGERT
  آلمان
  شیت هیستروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان
  قیچی هیستروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان