شرکت طبیب ابزار گستر تهران

اطلاعات شرکت طبیب ابزار گستر تهران


 مدیر عامل   محمد مطمئن فعال
 آدرس   تهران-آدرس : تهران، اتوبان همت غرب، خیابان سردار جنگل، بالاتر از چهار راه مخبری، ساختمان آسمان سردار، پلاک 1، طبقه سوم، واحد 303
 •  تلفن  
  44894956-44894958 44488705-
 •  وب سایت:  
  http://tabibabzar.ir

  نمایندگی های شرکت طبیب ابزار گستر تهران


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار اندویورولوژی
  LOEN
  چین
  ابزار اندوسکوپی
  LOEN
  چین
  آرتروسکوپی
  LOEN
  چین
  توراکوسکوپی
  LOEN
  چین
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  LOEN
  چین
  ابزار سینوسکوپی
  LOEN
  چین
  لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین
  ابزار هیستروسکوپی
  LOEN
  چین
  برونکوسکوپی
  LOEN
  چین
  لارنگوسکوپی
  LOEN
  چین
  بالون لاغری
  medsil
  روسیه
  بک بایتر آرتروسکوپی
  LOEN
  چین
  پانچ آرتروسکوپی
  LOEN
  چین
  پروب آرتروسکوپی
  LOEN
  چین
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  LOEN
  چین
  شیت آرتروسکوپی
  LOEN
  چین
  کورت آرتروسکوپی
  LOEN
  چین
  گرسپر آرتروسکوپی
  LOEN
  چین
  هوک آرتروسکوپی
  LOEN
  چین
  بریج سیستوسکوپی
  LOEN
  چین
  بسکت یورتروسکوپی
  LOEN
  چین
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  LOEN
  چین
  تلسکوپ نفروسکوپی
  LOEN
  چین
  تلسکوپ یورتروتومی
  LOEN
  چین
  چاقو یورتروتومی
  LOEN
  چین
  شیت رزکتوسکوپی
  LOEN
  چین
  شیت سیستوسکوپی
  LOEN
  چین
  شیت یورتروتومی
  LOEN
  چین
  فورسپس نفروسکوپی
  LOEN
  چین
  گرسپر سیستوسکوپی
  LOEN
  چین
  گرسپر نفروسکوپی
  LOEN
  چین
  گرسپر یورتروسکوپی
  LOEN
  چین
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  LOEN
  چین
  ورکینگ یورتروتومی
  LOEN
  چین
  هوک یورتروتومی
  LOEN
  چین
  برونکوسکوپ ریجید
  LOEN
  چین
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  LOEN
  چین
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  LOEN
  چین
  تلسکوپ فلکسیبل
  LOEN
  چین
  اندویژن
  LOEN
  چین
  فایبراسکوپ
  LOEN
  چین
  کابل نورسرد
  LOEN
  چین
  کمرا اندوسکوپی
  LOEN
  چین
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین
  پمپ اینسا فلیتور
  LOEN
  چین
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  LOEN
  چین
  تروکار لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین
  ساکشن تیوب
  LOEN
  چین
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین
  فورسپس لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین
  گرسپر لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین
  هوک لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  LOEN
  چین
  شیت هیستروسکوپی
  LOEN
  چین
  قیچی هیستروسکوپی
  LOEN
  چین
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  LOEN
  چین
  هیستروسکوپی
  LOEN
  چین
  ابزار لارنگوسکوپی
  LOEN
  چین
  بک بایتر سینوسکوپی
  LOEN
  چین
  تلسکوپ سینوسکوپی
  LOEN
  چین
  نازوفارنگوسکوپ
  LOEN
  چین
  تلسکوپ گوش
  LOEN
  چین
  تیغه شیور سینوسکوپی
  LOEN
  چین
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  LOEN
  چین
  سینوسکوپی
  LOEN
  چین
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  LOEN
  چین
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  LOEN
  چین
  تلسکوپ اسکال بیس
  LOEN
  چین
  ست اسکال بیس
  LOEN
  چین
  نرو اندوسکوپی
  LOEN
  چین