شرکت طب پیشرو وسعت

اطلاعات شرکت طب پیشرو وسعت


 مدیر عامل   مهدی قلعه نوئی
 آدرس   شهید بهشتی خ شهید جواد سرافراز خ چهارم طبقه 2 واحد شمالی
 •  تلفن  
  02188177393

  نمایندگی های شرکت طب پیشرو وسعت


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  آرتروسکوپی
  MAXER
  المان
  پانچ آرتروسکوپی
  MAXER
  المان
  نرو اندوسکوپی
  MAXER
  المان
  کابل نور سرد
  MAXER
  المان
  دستگاه نور سرد
  MAXER
  المان
  ابزار نرو اندوسکوپی
  MAXER
  المان
  دوربین لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان
  هیستروسکوپی
  MAXER
  المان
  قیچی هیستروسکوپی
  MAXER
  المان
  شیت هیستروسکوپی
  MAXER
  المان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  MAXER
  المان
  ابزار هیستروسکوپی
  MAXER
  المان
  هوک لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان
  هدلایت
  MAXER
  المان
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان
  لوپ جراحی
  MAXER
  المان
  لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان
  گرسپر لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان
  فورسپس لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان
  ساکشن تیوب
  MAXER
  المان
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان
  لیگاشور
  MAXER
  آلمان
  تروکار لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  MAXER
  المان
  پمپ اینسا فلیتور
  MAXER
  المان
  پلیت کوتر
  MAXER
  المان
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان
  الکتروسرجری
  MAXER
  المان
  الکترود لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان
  ابزار لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان
  هدلایت یا چراغ پیشانی
  MAXER
  المان
  شیور سینوسکوپی
  MAXER
  المان
  سینوسکوپی
  MAXER
  المان
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  MAXER
  المان
  تیغه شیور سینوسکوپی
  MAXER
  المان
  تلسکوپ سینوسکوپی
  MAXER
  المان
  بک بایتر سینوسکوپی
  MAXER
  المان
  ابزار سینوسکوپی
  MAXER
  المان
  یورتروسکوپ ریجید
  MAXER
  المان
  یورتروتومی
  MAXER
  المان
  هوک یورتروتومی
  MAXER
  المان
  ورکینگ یورتروتومی
  MAXER
  المان
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  MAXER
  المان
  نفروسکوپی
  MAXER
  Iran
  لوپ رزکتوسکوپی
  MAXER
  المان
  گرسپر یورتروسکوپی
  MAXER
  المان
  گرسپر نفروسکوپی
  MAXER
  المان
  گرسپر سیستوسکوپی
  MAXER
  المان
  شیت یورتروتومی
  MAXER
  المان
  شیت سیستوسکوپی
  MAXER
  المان
  شیت رزکتوسکوپی
  MAXER
  المان
  سیستوسکوپی ریجید
  MAXER
  المان
  رزکتوسکوپی
  MAXER
  المان
  چاقو یورتروتومی
  MAXER
  المان
  تلسکوپ یورتروتومی
  MAXER
  المان
  تلسکوپ نفروسکوپی
  MAXER
  المان
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  MAXER
  المان
  پروب آرتروسکوپی
  MAXER
  المان
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  MAXER
  آلمان
  هوک آرتروسکوپی
  MAXER
  المان
  گرسپر آرتروسکوپی
  MAXER
  المان
  ستACL&PCL
  DEGRADABLE SOLUTIONS AG
  سوییس
  کورت آرتروسکوپی
  MAXER
  المان
  شیور آرتروسکوپی
  MAXER
  المان
  شیت آرتروسکوپی
  MAXER
  المان
  سیمان یا گرافت استخوانی
  DEGRADABLE SOLUTIONS AG
  سوییس