شرکت صنایع مهندسی پزشکی ابزار جراحان ارومیه

اطلاعات شرکت صنایع مهندسی پزشکی ابزار جراحان ارومیه


 مدیر عامل   محمدباقر حسین زاده بی صفر
 آدرس   خیابان مدنی 2 نبش کوچه اسکندری پلاک 325
  •  تلفن  
    04432230599

    هیچ نمایندگی ای ثبت نشده است.