شرکت صحت گستر صدرا

اطلاعات شرکت صحت گستر صدرا


 مدیر عامل   زهرا هجری
 آدرس   تهران- سعادت آباد- خیابان 38- نبش کوچه یاس- پلاک 1- طبقه 2- واحد5
 •  تلفن  
  41828

  نمایندگی های شرکت صحت گستر صدرا


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار جراحی زنان
  WENKERT
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی عمومی
  WENKERT
  آلمان
  ابزار جراحی مغز و اعصاب
  WENKERT
  آلمان
  ابزار جراحی ارتوپدی
  WENKERT
  آلمان
  ابزار جراحی ارولوژی
  WENKERT
  آلمان
  ابزار جراحی اطفال
  WENKERT
  آلمان
  ابزار جراحی توراکس
  WENKERT
  آلمان
  ابزار جراحی
  WENKERT
  آلمان
  ابزار اندویورولوژی
  ASAP
  آلمان
  ابزار اندوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  ASAP
  آلمان
  ابزار سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان
  ابزار هیستروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  استروبوسکوپ
  INVENTIS
  ایتالیا
  برونكوسكوپی
  ASAP
  آلمان
  برونکوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  تلسکوپ ریجید
  ASAP
  آلمان
  چراغ پیشانی
  DR-KIM
  كره جنوبی
  رزکتوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  سیستوسکوپی ریجید
  ASAP
  آلمان
  لارنگوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  میکروسکوپ جراحی ENT
  CHAMMED
  كره جنوبی
  میکروسکوپ جراحی
  CHAMMED
  كره جنوبی
  هدلایت
  CHAMMED
  كره جنوبی
  هدلایت چراغ پیشانی
  DR-KIM
  كره جنوبی
  هدلایت یا چراغ پیشانی
  DR-KIM
  كره جنوبی
  چراغ پیشانی یا هد لایت جراحی
  DR-KIM
  كره جنوبی
  یونیت ENT
  CHAMMED
  كره جنوبی
  لیزر ارولوژی
  Lisa Laser
  آلمان
  یورتروسکوپ ریجید
  Lisa Laser
  آلمان
  یورتروتومی
  Wenkert
  المان
  نفروسکوپی
  Lisa Laser
  آلمان
  بک بایتر آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  پانچ آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  تلسکوپ یورتروتومی
  ASAP
  آلمان
  پروب آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  شیت آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  کورت آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  گرسپر آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  هوک آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  بریج سیستوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  بسکت یورتروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  تلسکوپ نفروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  چاقو یورتروتومی
  ASAP
  آلمان
  شیت رزکتوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  شیت سیستوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  شیت یورتروتومی
  ASAP
  آلمان
  فورسپس نفروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  گرسپر سیستوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  گرسپر نفروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  گرسپر یورتروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  ورکینگ یورتروتومی
  ASAP
  آلمان
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  هوک یورتروتومی
  ASAP
  آلمان
  برونکوسکوپ ریجید
  ASAP
  آلمان
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  ASAP
  آلمان
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  ASAP
  آلمان
  تلسکوپ فلکسیبل
  ASAP
  آلمان
  اندویژن
  ASAP
  آلمان
  فایبراسکوپ
  ASAP
  آلمان
  کابل نورسرد
  ASAP
  آلمان
  کمرا اندوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان
  پمپ اینسا فلیتور
  ASAP
  آلمان
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  ASAP
  آلمان
  تروکار لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان
  ساکشن تیوب
  ASAP
  آلمان
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان
  فورسپس لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان
  گرسپر لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان
  هوک لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  شیت هیستروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  قیچی هیستروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  هیستروسکوپی
  ASAP
  آلمان
  ابزار لارنگوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  بک بایتر سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  تلسکوپ سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  نازوفارنگوسکوپ
  ASAP
  آلمان
  تلسکوپ گوش
  ASAP
  آلمان
  تیغه شیور سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  تلسکوپ اسکال بیس
  ASAP
  آلمان
  ست اسکال بیس
  ASAP
  آلمان
  نرو اندوسکوپی
  ASAP
  آلمان
  تابوره
  CHAMMED
  کره جنوبی