شرکت شرکت پخش تجهیز طب لاهیج

اطلاعات شرکت شرکت پخش تجهیز طب لاهیج


 مدیر عامل   دکتر رضا حسین دخت
 آدرس   رشت میدان فرهنگ نبش چهار راه پرستار
  •  تلفن  
    ۰۱۳۴۲۲۱۲۶۴۸

    هیچ نمایندگی ای ثبت نشده است.