شرکت شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور

اطلاعات شرکت شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور


 مدیر عامل   اردشیر طاهرسیما
 آدرس   میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر کوچه دهم غربی پ 16
  •  تلفن  
    09191146897

    هیچ نمایندگی ای ثبت نشده است.