شرکت سما میکرو

اطلاعات شرکت سما میکرو


 مدیر عامل   وحید عباسپور تهرانی فرد
 آدرس   تهران- خیابان آپادانا- شماره 22
 •  تلفن  
  88765011 - 16
 •  وب سایت:  
  http://www.samamicro.com

  نمایندگی های شرکت سما میکرو


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  اتمیک ابزوربشن (جذب اتمی)
  PERKIN ELMER
  آمریکا
  اسپکتروفوتومتر
  PERKIN ELMER
  آمریکا
  آنالایزر
  PERKIN ELMER
  آمریکا
  پ هاش متر PHمتر
  SARTORIUS
  آلمان
  رطوبت سنج
  SARTORIUS
  آلمان
  سانتریفوژ
  Sartorius(Sigma)
  آلمان
  کروماتوگرافی
  آمریکا