شرکت زمر

اطلاعات شرکت زمر


 مدیر عامل   مجتبی عصار
 آدرس   تهران-خ کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-نبش کوچه اعرابی- شماره 99(ساختمان 141)
 •  تلفن  
  88846827-8

  نمایندگی های شرکت زمر


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  لوویژن (کم بینایی)
  NEITZ
  ژاپن
  ابزار جراحی زنان
  GIMMI
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی عمومی
  GIMMI
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی فک و صورت
  GIMMI
  آلمان
  ابزار جراحی مغز و اعصاب
  GIMMI
  آلمان
  ابزار جراحی ارتوپدی
  GIMMI
  آلمان
  ابزار جراحی ارولوژی
  GIMMI
  آلمان
  ابزار جراحی اطفال
  GIMMI
  آلمان
  ابزار جراحی پلاستیک
  GIMMI
  آلمان
  ابزار جراحی توراکس
  GIMMI
  آلمان
  ابزار جراحی
  GIMMI
  آلمان
  ابزار جراحی ENT
  GIMMI
  آلمان
  ابزار اندویورولوژی
  GIMMI
  آلمان
  ابزار اندوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  آرتروسکوپی فک TMJ
  GIMMI
  آلمان
  توراکوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  GIMMI
  آلمان
  ابزار سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  ابزار هیستروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  اسپاینال آندوسکوپیک
  GIMMI
  آلمان
  الکتروکوتر
  ARTHREX
  آمریکا
  افتالموسكوپ
  NEITZ
  ژاپن
  برونکوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  پارتیشن
  گروه تولید و دكوراسیون شركت زمر
  ایران
  پیچ و پلاك ارتوپدی
  ARTHREX
  آمریکا
  تلسکوپ ریجید
  GIMMI
  آلمان
  رتین اسکوپ
  NEITZ
  ژاپن
  ستACL&PCL
  GIMMI
  آلمان
  ست معاینه
  NEITZ
  ژاپن
  سیستوسکوپی ریجید
  GIMMI
  آلمان
  سیستوسکوپی فلکسیبل
  GIMMI
  آلمان
  شیور آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  کلیپس تیتانیومی - پلیمری
  GIMMI
  آلمان
  کلیپس فلزی و پلیمری
  GIMMI
  آلمان
  کلیپس فلزی یا پلیمری
  GIMMI
  آلمان
  لاپاراسکوپی یکبار مصرف
  GIMMI
  آلمان
  لارنگوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  لوپ جراحی
  NEITZ
  ژاپن
  لوپ چشمی
  NIETZ
  ژاپن
  منبع نور سرد
  GIMMI
  آلمان
  یورتروتومی
  GIMMI
  آلمان
  بک بایتر آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  پانچ آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  پروب آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  شیت آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  کورت آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  گرسپر آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  هوک آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  بریج سیستوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  بسکت یورتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  تلسکوپ نفروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  تلسکوپ یورتروتومی
  GIMMI
  آلمان
  چاقو یورتروتومی
  GIMMI
  آلمان
  شیت سیستوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  شیت یورتروتومی
  GIMMI
  آلمان
  فورسپس نفروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  گرسپر سیستوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  گرسپر نفروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  گرسپر یورتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  ورکینگ یورتروتومی
  GIMMI
  آلمان
  هوک یورتروتومی
  GIMMI
  آلمان
  برونکوسکوپ ریجید
  GIMMI
  آلمان
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  GIMMI
  آلمان
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  GIMMI
  آلمان
  تلسکوپ فلکسیبل
  GIMMI
  آلمان
  اندویژن
  GIMMI
  آلمان
  فایبراسکوپ
  GIMMI
  آلمان
  کابل نورسرد
  GIMMI
  آلمان
  کمرا اندوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  پمپ اینسا فلیتور
  GIMMI
  آلمان
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  GIMMI
  آلمان
  تروکار لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  ساکشن تیوب
  GIMMI
  آلمان
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  فورسپس لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  گرسپر لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  هوک لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  شیت هیستروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  قیچی هیستروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  هیستروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  ابزار لارنگوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  بک بایتر سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  تلسکوپ سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  نازوفارنگوسکوپ
  GIMMI
  آلمان
  تلسکوپ گوش
  GIMMI
  آلمان
  تیغه شیور سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  تلسکوپ اسکال بیس
  GIMMI
  آلمان
  ست اسکال بیس
  GIMMI
  آلمان
  نرو اندوسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  GIMMI
  آلمان
  ست لوویژن کم بینایی
  NEITZ
  ژاپن
  طراحی بخشهای مختلف بیمارستانی
  ایران
  ایران