شرکت داهی طب

اطلاعات شرکت داهی طب


 مدیر عامل   فرید شریعتمداری
 آدرس   تهران - خ. الوند - خ. 33 - پ. 1
 •  تلفن  
  57632000

  نمایندگی های شرکت داهی طب


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار نرو اندوسکوپی
  Stryker
  آمریكا
  ابزار اندوسکوپی
  Stryker
  آمریكا
  آرتروسکوپی
  Stryker
  آمریكا
  آرتروسکوپی فک TMJ
  Stryker
  آمریكا
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  Stryker
  آمریكا
  لاپاراسکوپی
  Stryker
  آمریكا
  اره و دریل ارتوپدی
  Stryker
  آمریكا
  اسپاینال آندوسکوپیک
  Stryker
  آمریكا
  ایمپلنت ارتوپدی
  Stryker
  آمریكا
  ایمپلنت های مغز و اعصاب
  Stryker
  آمریكا
  پروتز ارتوپدی
  Stryker
  آمریكا
  تلسکوپ ریجید
  Stryker
  آمریكا
  ستACL&PCL
  Stryker
  آمریكا
  شیور سینوسکوپی
  Stryker
  آمریكا
  شیور آرتروسکوپی
  Stryker
  آمریكا
  منبع نور سرد
  Stryker
  آمریكا
  میکروموتور جراحی
  Stryker
  آمریكا
  میکروموتور فک و صورت
  Stryker
  آمریكا
  میکروموتور جراحی مغز و اعصاب
  Stryker
  آمریكا
  نویگیشن (Navigation)
  Stryker
  آمریكا
  نویگیشن جراحی NAVIGATION
  Stryker
  آمریكا
  دریل جراحی مغز و اعصاب
  Stryker
  امریکا
  اره ارتوپدی
  Stryker
  آمریکا
  بک بایتر آرتروسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  پانچ آرتروسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  پروب آرتروسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  شیت آرتروسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  کورت آرتروسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  گرسپر آرتروسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  هوک آرتروسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  برونکوسکوپ ریجید
  Stryker
  آمریکا
  تلسکوپ فلکسیبل
  Stryker
  آمریکا
  اندویژن
  Stryker
  آمریکا
  فایبراسکوپ
  Stryker
  آمریکا
  کابل نورسرد
  Stryker
  آمریکا
  کمرا اندوسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  Stryker
  آمریکا
  تروکار لاپاراسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  ساکشن تیوب
  Stryker
  آمریکا
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  فورسپس لاپاراسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  گرسپر لاپاراسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  هوک لاپاراسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  تلسکوپ سینوسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  تیغه شیور سینوسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  تلسکوپ اسکال بیس
  Stryker
  آمریکا
  ست اسکال بیس
  Stryker
  آمریکا
  نرو اندوسکوپی
  Stryker
  آمریکا
  میکروموتورهای دندانپزشکی
  Stryker
  آمریکا
  ابزار لاپاراسکوپی
  Stryker
  امریکا
  اره گچ بری
  Stryker
  امریکا
  پیچ و پلاک های فک و صورت
  Stryker
  امریکا