شرکت دانش جراح امروز

اطلاعات شرکت دانش جراح امروز


 مدیر عامل   محمد حسین شباویز
 آدرس   تهران-خیابان مطهری-خیابان میرعماد-کوچه 14-ساختمان شماره 3-واحد 13و18
 •  تلفن  
  88751471-88752476-88751091
 •  وب سایت:  
  http://www.djetradingco.com

  نمایندگی های شرکت دانش جراح امروز


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار جراحی زنان
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی عمومی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی فک و صورت
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار جراحی قلب
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار جراحی مغز و اعصاب
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار جراحی ارتوپدی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار جراحی ارولوژی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار جراحی اطفال
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار جراحی پلاستیک
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار جراحی توراکس
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار جراحی چشم
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار جراحی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار جراحی ENT
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار اندویورولوژی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار اندوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  اندوسکوپی فیس لیفت
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  آرتروسکوپی فک TMJ
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  توراکوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار هیستروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  اپلایر و کلیپس عروقی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  اره استرنوم
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  اره استرنوم اطفال
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  اره و دریل ارتوپدی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  اسپاینال-اپیدورال
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  اسپکلوم واژینال
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  اسکین گرفت یا درماتوم
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  الکتروکوتر
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  آرگون پلاسما
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  برونكوسكوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  برونکوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  پروب مجرای اشک
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ترالی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  تلسکوپ ریجید
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  تیغ بیستوری
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  تیغه لارنگوسکوپ
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  چراغ اتاق عمل
  DANMEDICS
  آلمان
  درماتوم برقی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  دریل جراحی مغز و اعصاب
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  دیش استریل
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  رترکتور ستون فقرات
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  رزکتوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ستACL&PCL
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  سرمته های ارتوپدی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  سیستوسکوپی ریجید
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  شانت مغزی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  شیور سینوسکوپی
  NOUVAG
  سوئیس
  شیور آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  شیور مغز و اعصاب
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  کرایو چشم
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  کرایو زنان
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  کلیپس تیتانیومی - پلیمری
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  کلیپس یاشارگیل یا آنوریسم
  TEKNO
  آلمان
  کلیپس فلزی و پلیمری
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  کلیپس فلزی یا پلیمری
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  لاپاراسکوپی یکبار مصرف
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  لارنگوسکوپ
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  لارنگوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  لوپ جراحی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  لوپ چشمی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  لوله تراشه
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  منبع نور سرد
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  میکروموتور جراحی
  NOUVAG
  سوئیس
  میکروموتور فک و صورت
  NOUVAG
  سوئیس
  هدلایت یا چراغ پیشانی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  چراغ پیشانی یا هد لایت جراحی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  یورتروتومی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  یونیت ENT
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  میکروموتور
  NOUVAG
  سوئیس
  بک بایتر آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  پانچ آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  پروب آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  شیت آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  کورت آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  گرسپر آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  هوک آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  بریج سیستوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  بسکت یورتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  تلسکوپ نفروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  تلسکوپ یورتروتومی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  چاقو یورتروتومی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  شیت رزکتوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  شیت سیستوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  شیت یورتروتومی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  فورسپس نفروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  گرسپر سیستوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  گرسپر نفروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  گرسپر یورتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ورکینگ یورتروتومی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  هوک یورتروتومی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  برونکوسکوپ ریجید
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  تلسکوپ فلکسیبل
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  اندویژن
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  فایبراسکوپ
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  کابل نورسرد
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  کمرا اندوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  پمپ اینسا فلیتور
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  تروکار لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ساکشن تیوب
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  فورسپس لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  گرسپر لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  هوک لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  شیت هیستروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  قیچی هیستروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  هیستروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار لارنگوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  بک بایتر سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  تلسکوپ سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  نازوفارنگوسکوپ
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  تلسکوپ گوش
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  تیغه شیور سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  تلسکوپ اسکال بیس
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ست اسکال بیس
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  نرو اندوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ساکشن
  NOUVAG
  سوئیس
  میکروموتورهای دندانپزشکی
  NOUVAG
  سوئیس
  ابزار آندوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  بیوپسی فورسپس آندوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  گاستروسکوپ
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان
  ابزار لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان