شرکت دانش بینش روش ( دبیر )

اطلاعات شرکت دانش بینش روش ( دبیر )


 مدیر عامل   امیر ناصری
 آدرس   خیابان مطهری - خ کوه نور - کوچه دوم - پلاک 1
 •  تلفن  
  88744100-3
 •  وب سایت:  
  http://www.dabirinc.com
 •  توضیحات  
  فکس: 88736849

  نمایندگی های شرکت دانش بینش روش ( دبیر )


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار شور
  Steris
  امریکا
  ابزار اندوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  رادیولوژی C- ARM
  Ziehm Imaging
  آلمان
  پلاسما استریلایزر
  Steris
  امریکا
  اتوکلاو
  Steris
  امریکا
  ایمپلنت ارتوپدی
  micro port
  امریکا
  پروتز ارتوپدی
  micro port
  امریکا
  بک بایتر آرتروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  پانچ آرتروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  پروب آرتروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  شیت آرتروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  کورت آرتروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  گرسپر آرتروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  هوک آرتروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  بریج سیستوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  بسکت یورتروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  تلسکوپ نفروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  تلسکوپ یورتروتومی
  EBERLE
  آلمان
  چاقو یورتروتومی
  EBERLE
  آلمان
  شیت رزکتوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  شیت سیستوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  شیت یورتروتومی
  EBERLE
  آلمان
  فورسپس نفروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  گرسپر سیستوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  گرسپر نفروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  گرسپر یورتروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  ورکینگ یورتروتومی
  EBERLE
  آلمان
  هوک یورتروتومی
  EBERLE
  آلمان
  برونکوسکوپ ریجید
  EBERLE
  آلمان
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  EBERLE
  آلمان
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  EBERLE
  آلمان
  تلسکوپ فلکسیبل
  EBERLE
  آلمان
  اندویژن
  EBERLE
  آلمان
  فایبراسکوپ
  EBERLE
  آلمان
  کابل نورسرد
  EBERLE
  آلمان
  کمرا اندوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  پمپ اینسا فلیتور
  EBERLE
  آلمان
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  EBERLE
  آلمان
  تروکار لاپاراسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  ساکشن تیوب
  EBERLE
  آلمان
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  فورسپس لاپاراسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  گرسپر لاپاراسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  هوک لاپاراسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  شیت هیستروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  هیستروسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  ابزار لارنگوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  بک بایتر سینوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  تلسکوپ سینوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  نازوفارنگوسکوپ
  EBERLE
  آلمان
  تلسکوپ گوش
  EBERLE
  آلمان
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  سینوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  تلسکوپ اسکال بیس
  EBERLE
  آلمان
  ست اسکال بیس
  EBERLE
  آلمان
  نرو اندوسکوپی
  EBERLE
  آلمان
  قیچی هیستروسکوپی
  EBERLE
  آلمان