شرکت دانش جراح امروز

اطلاعات شرکت دانش جراح امروز


  •  مدیر عامل  
    محمد حسین شباویز
  •  آدرس  
    تهران-خیابان مطهری-خیابان میرعماد-کوچه 14-ساختمان شماره 3-واحد 13و18
  •  تلفن  
    88751471-88752476-88751091
  •  توضیحات  

    نمایندگی‌ها


    تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
    آرتروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارتوپدی
    ابزار جراحی ارتوپدی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارتوپدی
    اره و دریل ارتوپدی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارتوپدی
    بک بایتر آرتروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارتوپدی
    پانچ آرتروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارتوپدی
    پروب آرتروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارتوپدی
    تلسکوپ آرتروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارتوپدی
    ستACL&PCL
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارتوپدی
    سرمته های ارتوپدی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارتوپدی
    شیت آرتروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارتوپدی
    شیور آرتروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارتوپدی
    کورت آرتروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارتوپدی
    گرسپر آرتروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارتوپدی
    هوک آرتروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارتوپدی
    ابزار اندویورولوژی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    ابزار جراحی ارولوژی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    بریج سیستوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    بسکت یورتروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    تلسکوپ سیستوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    تلسکوپ نفروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    تلسکوپ یورتروتومی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    چاقو یورتروتومی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    رزکتوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    سیستوسکوپی ریجید
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    شیت رزکتوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    شیت سیستوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    شیت یورتروتومی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    فورسپس نفروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    گرسپر سیستوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    گرسپر نفروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    گرسپر یورتروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    ورکینگ یورتروتومی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    هوک یورتروتومی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    یورتروتومی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان ارولوژی
    دیش استریل
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان استریل و مواد ضدعفونی
    ابزار جراحی اطفال
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان اطفال و نوزادان
    ابزار-اندوسکوپی اطفال
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان اطفال و نوزادان
    اره استرنوم اطفال
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان اطفال و نوزادان
    ابزار جراحی پلاستیک
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان پوست و ترمیمی
    اسکین گرفت یا درماتوم
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان پوست و ترمیمی
    اندوسکوپی فیس لیفت
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان پوست و ترمیمی
    اسپاینال-اپیدورال
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات بیهوشی
    برونکوسکوپ ریجید
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات بیهوشی
    برونکوسکوپ فلکسیبل
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات بیهوشی
    برونکوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات بیهوشی
    لارنگوسکوپ
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات بیهوشی
    لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات بیهوشی
    لوله تراشه
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات بیهوشی
    آرگون پلاسما
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات عمومی
    ابزار اندوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات عمومی
    ابزار جراحی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات عمومی
    الکتروکوتر
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات عمومی
    اندویژن
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات عمومی
    ترالی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات عمومی
    تلسکوپ ریجید
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات عمومی
    تلسکوپ فلکسیبل
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات عمومی
    چراغ اتاق عمل
    DANMEDICS
    آلمان تجهیزات عمومی
    فایبراسکوپ
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات عمومی
    کابل نورسرد
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات عمومی
    کمرا اندوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات عمومی
    لوپ جراحی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات عمومی
    منبع نور سرد
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان تجهیزات عمومی
    میکروموتور جراحی
    NOUVAG
    سوئیس تجهیزات عمومی
    ابزار جراحی توراکس
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان توراکس و ریه
    برونكوسكوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان توراکس و ریه
    توراکوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان توراکس و ریه
    آرگون پلاسما
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    ابزار تخصصی جراحی عمومی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    ابزار لاپاراسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    پمپ اینسا فلیتور
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    پمپ ساکشن ایریگیشن
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    تروکار لاپاراسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    ردیوسر لاپاراسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    ساکشن تیوب
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    سوزن ورس لاپاراسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    فورسپس لاپاراسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    قلم کوتر لاپاراسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    کلیپس فلزی و پلیمری
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    گرسپر لاپاراسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    لاپاراسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    لوپ جراحی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    ورس نیدل لاپاراسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    هوک لاپاراسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان جراحی عمومی
    ابزار جراحی چشم
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان چشم
    پروب مجرای اشک
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان چشم
    کرایو چشم
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان چشم
    لوپ چشمی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان چشم
    ساکشن
    NOUVAG
    سوئیس دندانپزشکی
    میکروموتورهای دندانپزشکی
    NOUVAG
    سوئیس دندانپزشکی
    ابزار جراحی زنان
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان زنان و زایمان
    ابزار هیستروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان زنان و زایمان
    اسپکلوم واژینال
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان زنان و زایمان
    تلسکوپ هیستروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان زنان و زایمان
    شیت هیستروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان زنان و زایمان
    قیچی هیستروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان زنان و زایمان
    کرایو زنان
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان زنان و زایمان
    کلیپس فلزی یا پلیمری
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان زنان و زایمان
    لاپاراسکوپی یکبار مصرف
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان زنان و زایمان
    منیپولیتور هیستروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان زنان و زایمان
    هیستروسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان زنان و زایمان
    آرتروسکوپی فک TMJ
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان فک و صورت
    ابزار تخصصی جراحی فک و صورت
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان فک و صورت
    میکروموتور فک و صورت
    NOUVAG
    سوئیس فک و صورت
    ابزار جراحی قلب
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان قلب و عروق
    اپلایر و کلیپس عروقی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان قلب و عروق
    اره استرنوم
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان قلب و عروق
    ابزار آندوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوارش
    بیوپسی فورسپس آندوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوارش
    گاستروسکوپ
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوارش
    ابزار جراحی ENT
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    ابزار سینوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    ابزار لارنگوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    برونکوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    بک بایتر سینوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    تلسکوپ سینوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    تلسکوپ گوش
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    تیغه شیور سینوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    تیغه لارنگوسکوپ
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    درماتوم برقی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    ست اسکال بیس
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    سیرکولار پانچ سینوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    سینوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    شیور سینوسکوپی
    NOUVAG
    سوئیس گوش و حلق و بینی
    فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    لارنگوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    لوپ جراحی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    میکروموتور
    NOUVAG
    سوئیس گوش و حلق و بینی
    نازوفارنگوسکوپ
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    هدلایت یا چراغ پیشانی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    یونیت ENT
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان گوش و حلق و بینی
    تیغ بیستوری
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان مصرفی عمومی
    کلیپس تیتانیومی - پلیمری
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان مصرفی عمومی
    ابزار جراحی مغز و اعصاب
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان مغز و اعصاب
    تلسکوپ اسکال بیس
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان مغز و اعصاب
    چراغ پیشانی یا هد لایت جراحی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان مغز و اعصاب
    دریل جراحی مغز و اعصاب
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان مغز و اعصاب
    رترکتور ستون فقرات
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان مغز و اعصاب
    شانت مغزی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان مغز و اعصاب
    شیور مغز و اعصاب
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان مغز و اعصاب
    کلیپس یاشارگیل یا آنوریسم
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان مغز و اعصاب
    کلیپس یاشارگیل یا آنوریسم
    TEKNO
    آلمان مغز و اعصاب
    لوپ جراحی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان مغز و اعصاب
    نرو اندوسکوپی
    TEKNO-MEDICAL
    آلمان مغز و اعصاب