شرکت جلال آرا

اطلاعات شرکت جلال آرا


 مدیر عامل   سید حسن فقیه ایمانی
 آدرس   تهران- خیابان شریعتی- پایینتر از خیابان دستگردی(ظفر) -کوچه افضل- پلاک14
 •  تلفن  
  88884888

  نمایندگی های شرکت جلال آرا


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار اندوسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  آرتروسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  آرتروسکوپی فک TMJ
  Smith & Nephew
  آمریکا
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  Smith & Nephew
  آمریکا
  اسپاینال آندوسکوپیک
  Smith & Nephew
  آمریکا
  الکتروکوتر
  Smith & Nephew
  آمریکا
  باند و پانسمان
  Smith & Nephew
  انگلستان / آمریکا
  پانسمان آماده
  Smith & Nephew
  انگلستان / آمریکا
  پروتز ارتوپدی
  Smith & Nephew
  امریکا
  تخت ICU
  Arjo Huntleigh
  انگلیس-سوئد
  تخت جراحی
  Mizuho
  ژاپن
  تخت زنان
  Arjo Huntleigh
  انگلیس-سوئد
  تخت و صندلی دیالیز
  Arjo Huntleigh
  انگلیس-سوئد
  ترالی
  Arjo Huntleigh
  انگلیس-سوئد
  تشک مواج
  Arjo Huntleigh
  انگلیس-سوئد
  دریپ جراحی
  Smith & Nephew
  انگلستان / آمریکا
  ستACL&PCL
  Smith & Nephew
  آمریکا
  سونیکید جنین یاب
  Huntleigh
  انگلیس
  شیور آرتروسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  منبع نور سرد
  Smith & Nephew
  آمریکا
  هولتر مانیتورینگ ریتم ECG
  Huntleigh
  انگلیس
  وان سوختگی
  Arjo Huntleigh
  انگلیس-سوئد
  بک بایتر آرتروسکوپی
  Smith & Nephew
  امریکا
  پانچ آرتروسکوپی
  Smith & Nephew
  امریکا
  پروب آرتروسکوپی
  Smith & Nephew
  امریکا
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  Smith & Nephew
  امریکا
  شیت آرتروسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  کورت آرتروسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  گرسپر آرتروسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  هوک آرتروسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  برونکوسکوپ ریجید
  Smith & Nephew
  آمریکا
  تلسکوپ فلکسیبل
  Smith & Nephew
  آمریکا
  اندویژن
  Smith & Nephew
  آمریکا
  فایبراسکوپ
  Smith & Nephew
  آمریکا
  کابل نورسرد
  Smith & Nephew
  آمریکا
  کمرا اندوسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  پمپ اینسا فلیتور
  Smith & Nephew
  آمریکا
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  Smith & Nephew
  آمریکا
  تروکار لاپاراسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  ساکشن تیوب
  Smith & Nephew
  آمریکا
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  فورسپس لاپاراسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  گرسپر لاپاراسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  هوک لاپاراسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  هیستروسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  ابزار لارنگوسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  تلسکوپ سینوسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  تلسکوپ گوش
  Smith & Nephew
  امریکا
  تیغه شیور سینوسکوپی
  Smith & Nephew
  امریکا
  سینوسکوپی
  Smith & Nephew
  آمریکا
  تلسکوپ اسکال بیس
  Smith & Nephew
  امریکا
  ست اسکال بیس
  Smith & Nephew
  امریکا
  نرو اندوسکوپی
  Smith & Nephew
  امریکا
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  Smith & Nephew
  امریکا