شرکت تجهیزگران پویای امید سلامت

اطلاعات شرکت تجهیزگران پویای امید سلامت


 مدیر عامل   محمدمهدی پویافر
 آدرس   مشهد- ابتدای بلوار مدرس،روبه روی بنیاد شهید،ساختمان مسکن،طبقه 4،واحد44
  •  تلفن  
    05132280204

    هیچ نمایندگی ای ثبت نشده است.