شرکت بهارستان پخش سنندج

اطلاعات شرکت بهارستان پخش سنندج


 مدیر عامل   جمیل دروگر
 آدرس   کردستان سنندج خیابان نمکی روبروی منابع طبیعی جنب وانت تلفنی غرب شرکت بهارستان سنندج
  •  تلفن  
    08733283085

    هیچ نمایندگی ای ثبت نشده است.