شرکت بازرگانی افق طب دنیا

اطلاعات شرکت بازرگانی افق طب دنیا


 مدیر عامل   مهری مهدی پورشهرستانکی
 آدرس   تهران - جاده مخصوص کرج - شهرک دانشگاه تهران - فاز 3 بلوک 34 شرقی طبقه اول شرقی
  •  تلفن  
    09121547692

    هیچ نمایندگی ای ثبت نشده است.