شرکت اندیشمند پرداز

اطلاعات شرکت اندیشمند پرداز


 مدیر عامل   علیرضا رفیعی نصیرآبادی
 آدرس   تهران- بلوار آفریقا- بلوار گلستان- بلوار گیتی- خیابان مشیری- پلاک 10- طبقه اول_ واحد ۲
 •  تلفن  
  22653521-30
 •  وب سایت:  
  http://www.andishmandpardaz.com
 •  توضیحات  
  این شرکت در زمینه واردات تجهیزات پزشکی (آندوسکوپی، آزمایشگاهی۷ فیزیوتراپی) فعالیت می نماید.

  نمایندگی های شرکت اندیشمند پرداز


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار جراحی زنان
  GEOMED
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی عمومی
  GEOMED
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی فک و صورت
  GEOMED
  آلمان
  ابزار جراحی قلب
  GEOMED
  آلمان
  ابزار جراحی مغز و اعصاب
  GEOMED
  آلمان
  ابزار جراحی ارتوپدی
  GEOMED
  آلمان
  ابزار جراحی ارولوژی
  GEOMED
  آلمان
  ابزار جراحی اطفال
  GEOMED
  آلمان
  ابزار جراحی پلاستیک
  GEOMED
  آلمان
  ابزار جراحی توراکس
  GEOMED
  آلمان
  ابزار جراحی
  GEOMED
  آلمان
  ابزار جراحی ENT
  GEOMED
  آلمان
  ابزار اندویورولوژی
  LUT
  آلمان
  ابزار اندوسکوپی
  LUT
  آلمان
  آرتروسکوپی
  LUT
  آلمان
  توراکوسکوپی
  LUT
  آلمان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  LUT
  آلمان
  ابزار سینوسکوپی
  LUT
  آلمان
  لاپاراسکوپی
  LUT
  آلمان
  ابزار هیستروسکوپی
  LUT
  آلمان
  اسپاینال آندوسکوپیک
  LUT
  آلمان
  الکتروشوک
  CU MEDICAL
  کره جنوبی
  برونکوسکوپی
  LUT
  آلمان
  پمپ سرنگ
  SAMTRONIC
  برزیل
  پمپ سرم
  SAMTRONIC
  برزیل
  تخت جراحی
  SCHAERER MEDICAL
  سوئیس
  سیستوسکوپی ریجید
  LUT
  آلمان
  کلیپس یاشارگیل یا آنوریسم
  GEOMED
  آلمان
  لارنگوسکوپی
  LUT
  آلمان
  منبع نور سرد
  LUT
  آلمان
  نفروسکوپی
  LUT
  آلمان
  یورتروتومی
  LUT
  آلمان
  یورتروسکوپ ریجید
  LUT
  آلمان
  یورتروسکوپ فلکسیبل
  LUT
  آلمان
  بک بایتر آرتروسکوپی
  LUT
  آلمان
  پانچ آرتروسکوپی
  LUT
  آلمان
  پروب آرتروسکوپی
  LUT
  آلمان
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  LUT
  آلمان
  شیت آرتروسکوپی
  LUT
  آلمان
  کورت آرتروسکوپی
  LUT
  آلمان
  گرسپر آرتروسکوپی
  LUT
  آلمان
  هوک آرتروسکوپی
  LUT
  آلمان
  بریج سیستوسکوپی
  LUT
  آلمان
  بسکت یورتروسکوپی
  ELCON
  آلمان
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  LUT
  آلمان
  تلسکوپ یورتروتومی
  LUT
  آلمان
  چاقو یورتروتومی
  LUT
  آلمان
  شیت سیستوسکوپی
  LUT
  آلمان
  شیت یورتروتومی
  LUT
  آلمان
  فورسپس نفروسکوپی
  LUT
  آلمان
  تلسکوپ نفروسکوپی
  LUT
  آلمان
  گرسپر نفروسکوپی
  LUT
  آلمان
  گرسپر یورتروسکوپی
  LUT
  آلمان
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  LUT
  آلمان
  ورکینگ یورتروتومی
  LUT
  آلمان
  هوک یورتروتومی
  LUT
  آلمان
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  LUT
  آلمان
  برونکوسکوپ ریجید
  LUT
  آلمان
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  LUT
  آلمان
  تلسکوپ فلکسیبل
  LUT
  آلمان
  اندویژن
  LUT
  آلمان
  فایبراسکوپ
  LUT
  آلمان
  کابل نورسرد
  LUT
  آلمان
  کمرا اندوسکوپی
  LUT
  آلمان
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  LUT
  آلمان
  پمپ اینسا فلیتور
  LUT
  آلمان
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  LUT
  آلمان
  تروکار لاپاراسکوپی
  LUT
  آلمان
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  LUT
  آلمان
  ساکشن تیوب
  LUT
  آلمان
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  LUT
  آلمان
  فورسپس لاپاراسکوپی
  LUT
  آلمان
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  LUT
  آلمان
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  LUT
  آلمان
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  LUT
  آلمان
  گرسپر لاپاراسکوپی
  LUT
  آلمان
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  LUT
  آلمان
  هوک لاپاراسکوپی
  LUT
  آلمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  LUT
  آلمان
  شیت هیستروسکوپی
  LUT
  آلمان
  قیچی هیستروسکوپی
  LUT
  آلمان
  هیستروسکوپی
  LUT
  آلمان
  بک بایتر سینوسکوپی
  LUT
  آلمان
  نازوفارنگوسکوپ
  LUT
  آلمان
  تلسکوپ گوش
  LUT
  آلمان
  تیغه شیور سینوسکوپی
  LUT
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  LUT
  آلمان
  سینوسکوپی
  LUT
  آلمان
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  LUT
  آلمان
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  LUT
  آلمان
  تلسکوپ اسکال بیس
  LUT
  آلمان
  ست اسکال بیس
  LUT
  آلمان
  نرو اندوسکوپی
  LUT
  آلمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  LUT
  آلمان