شرکت الکترو صنعت کاویان

اطلاعات شرکت الکترو صنعت کاویان


 مدیر عامل   محمود جعفری
 آدرس   میدان ولیعصر - مجتمع ایرانیان - طبقه سوم - واحد 2
 •  تلفن  
  88683361

  نمایندگی های شرکت الکترو صنعت کاویان


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  تعمیر تجهیزات پزشکی
  ESK
  ایران
  لوپ رزکتوسکوپی
  ESK
  آلمان
  تلسکوپ فلکسیبل
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  هوک آرتروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  کورت آرتروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  گرسپر سیستوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  بریج سیستوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  شیت سیستوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  ESK
  ایران
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  ESK
  ایران
  شیت رزکتوسکوپی
  ESK
  ایران
  پروب آرتروسکوپی
  ESK
  ایران
  گرسپر آرتروسکوپی
  ESK
  ایران
  پانچ آرتروسکوپی
  ESK
  ایران
  بک بایتر آرتروسکوپی
  ESK
  ایران
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  ESK
  ایران
  شیت آرتروسکوپی
  ESK
  ایران
  کمرا اندوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  کابل نورسرد
  ESK
  ایران
  فایبراسکوپ
  ESK
  ایران
  اندویژن
  ESK
  ایران
  تلسکوپ نفروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  فورسپس نفروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  گرسپر نفروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  شیت یورتروتومی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  تلسکوپ یورتروتومی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  چاقو یورتروتومی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  ورکینگ یورتروتومی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  هوک یورتروتومی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  ست اسکال بیس
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  گرسپر یورتروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  بسکت یورتروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  برونکوسکوپ ریجید
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  کولونوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  گاستروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  قیچی هیستروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  شیت هیستروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  سیال اندوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  تلسکوپ گوش
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  ازوفاگوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  تلسکوپ سینوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  بک بایتر سینوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  ابزار لارنگوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  تلسکوپ اسکال بیس
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  هیستروسکوپی
  ESK
  ایران
  سینوسکوپی
  ESK
  ایران
  نرو اندوسکوپی
  ESK
  ایران
  ساکشن تیوب
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  پمپ اینسا فلیتور
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  گرسپر لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  فورسپس لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  تروکار لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  هوک لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  تیغه شیور سینوسکوپی
  ESK
  ایران
  نازوفارنگوسکوپ
  ESK
  ایران
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  ESK
  ایران
  ابزار اندوسکوپی (تعمیرات)
  ESK
  ایران
  ابزار لاپاراسکوپی
  ESK
  ایران
  تعمیرات و قطعات یدکی سیستم های اندوسکوپی
  ایران
  ایران
  تعمیرات و قطعات یدکی ابزار جراحی
  ایران
  ایران
  بوتاکس
  Esk
  ایران
  لیزر آی پی ال
  Esk
  ایران
  اعلام کد CPR
  الکترو صنعت کاویان
  ایران
  تعمیر ابزار جراحی
  ESK
  ایران