شرکت آریان تندرست طب

اطلاعات شرکت آریان تندرست طب


 مدیر عامل   دکتر محبوبه عبدی(رئیس هیات مدیره)
 آدرس   تهران--تقاطع ولیعصر و طالقانی-ساختمان اطمینان- طبقه اول- واحد1
 •  تلفن  
  66481002_ 66481000
 •  وب سایت:  
  http://www.aryantandorostteb.com
 •  توضیحات  
  این شرکت در زمینه تامین ابزار و تجهیزات جراحی فعالیت می کند.

  نمایندگی های شرکت آریان تندرست طب


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار جراحی زنان
  MEDICON
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی عمومی
  MEDICON
  آلمان
  ابزار تخصصی جراحی فک و صورت
  MEDICON
  آلمان
  ابزار جراحی قلب
  MEDICON
  آلمان
  ابزار جراحی مغز و اعصاب
  MEDICON
  آلمان
  ابزار جراحی ارتوپدی
  MEDICON
  آلمان
  ابزار جراحی ارولوژی
  MEDICON
  آلمان
  ابزار جراحی اطفال
  MEDICON
  آلمان
  ابزار جراحی پلاستیک
  MEDICON
  آلمان
  ابزار جراحی توراکس
  MEDICON
  آلمان
  ابزار جراحی چشم
  MEDICON
  آلمان
  ابزار جراحی
  MEDICON
  آلمان
  ابزار جراحی ENT
  MEDICON
  آلمان
  ابزار اندویورولوژی
  WOLF
  آلمان
  ابزار نرو اندوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  ابزار اندوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  اندوسکوپی فیس لیفت
  WOLF
  آلمان
  آرتروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  آرتروسکوپی فک TMJ
  WOLF
  آلمان
  توراکوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  اندوسکوپی قلب و عروق
  WOLF
  آلمان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  WOLF
  آلمان
  ابزار سینوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  لاپاراسکوپی
  WOLF
  آلمان
  ابزار هیستروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  اسپاینال آندوسکوپیک
  WOLF
  آلمان
  آرشیو تصاویر اندوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  برونكوسكوپی
  WOLF
  آلمان
  برونکوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  تلسکوپ ریجید
  WOLF
  آلمان
  درماتوم برقی
  medicon
  آلمان
  رزکتوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  سیستوسکوپی ریجید
  WOLF
  آلمان
  شیور آرتروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  کلیپس یاشارگیل یا آنوریسم
  MEDICON
  آلمان
  لارنگوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  منبع نور سرد
  WOLF
  آلمان
  میکروموتور فک و صورت
  MEDICON
  آلمان
  یورتروتومی
  WOLF
  آلمان
  یورتروسکوپ ریجید
  WOLF
  آلمان
  میکروموتور جراحی مغز و اعصاب
  MEDICON
  آلمان
  شیور سینوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  میکروموتور
  WOLF
  آلمان
  تلسکوپ فلکسیبل
  WOLF
  آلمان
  فایبراسکوپ
  WOLF
  آلمان
  اندویژن
  WOLF
  آلمان
  کابل نورسرد
  WOLF
  آلمان
  کمرا اندوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  بک بایتر آرتروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  ابزار لارنگوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  هوک یورتروتومی
  WOLF
  آلمان
  بک بایتر سینوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  تلسکوپ یورتروتومی
  WOLF
  آلمان
  لوپ رزکتوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  تلسکوپ نفروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  گرسپر نفروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  فورسپس نفروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  گرسپر سیستوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  گرسپر یورتروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  شیت سیستوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  تلسکوپ سینوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  بریج سیستوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  بسکت یورتروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  شیت رزکتوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  چاقو یورتروتومی
  WOLF
  آلمان
  هوک آرتروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  پانچ آرتروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  گرسپر آرتروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  کورت آرتروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  پروب آرتروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  تلسکوپ گوش
  WOLF
  آلمان
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  تیغه شیور سینوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  سینوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  برونکوسکوپ ریجید
  WOLF
  آلمان
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  WOLF
  آلمان
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  WOLF
  آلمان
  پمپ اینسا فلیتور
  WOLF
  آلمان
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  WOLF
  آلمان
  تروکار لاپاراسکوپی
  WOLF
  آلمان
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  WOLF
  آلمان
  ساکشن تیوب
  WOLF
  آلمان
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  WOLF
  آلمان
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  WOLF
  آلمان
  فورسپس لاپاراسکوپی
  WOLF
  آلمان
  نازوفارنگوسکوپ
  WOLF
  آلمان
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  WOLF
  آلمان
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  WOLF
  آلمان
  گرسپر لاپاراسکوپی
  WOLF
  آلمان
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  WOLF
  آلمان
  هوک لاپاراسکوپی
  WOLF
  آلمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  شیت هیستروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  قیچی هیستروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  هیستروسکوپی
  WOLF
  آلمان
  تلسکوپ اسکال بیس
  WOLF
  آلمان
  ست اسکال بیس
  WOLF
  آلمان
  نرو اندوسکوپی
  WOLF
  آلمان
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  WOLF
  آلمان
  ابزار لاپاراسکوپی
  WOLF
  آلمان