گوارش


افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
refresh image
لطفا کد امنیتی را وارد کنید

کولونوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برنا طب پارسیان
ENDOMED
آلمان 02188500901

تبلیغ شماره 1 در گروه کولونوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

آندوسکوپ شوی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آردین
GEPLE
چین 88574599 - 88584269 - 88078494
امید طب مهرداد
CHLIGHT
چین 66914001-3 09126042766
تکوین طب
Choyang Medical
کره جنوبی 88765011-3
توسن تجهیز
توسن
ایران 26317186-8,88734697-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
انگلستان 88750666-88523951-4
فن آوری آزمایشگاهی
Getinge
سوئد 88750666-88523951-4

تبلیغ شماره 1 در گروه آندوسکوپ شوی
اینجا جای تبلیغ شماست

آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برنا طب پارسیان
ENDOMED
آلمان 02188500901
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
DISPOSCOPE
تایوان 22749367-22743315
ماورای فنون عصر
Fuji Film
ژاپن 26700501
مدیسا رایا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6

تبلیغ شماره 1 در گروه آندوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

آندوسونوگرافی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
ماورای فنون عصر
Fuji Film
ژاپن 26700501

تبلیغ شماره 1 در گروه آندوسونوگرافی
اینجا جای تبلیغ شماست

ابزار آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برنا طب پارسیان
ENDOMED
آلمان 02188500901
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
تهران گوارش
آلمان 66480001
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
دایان جراح تات
MARK
آلمان 66486186
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
آلمان-ژاپن 88750666-88523951-4

تبلیغ شماره 1 در گروه ابزار آندوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

استنت فلزی و پلاستیکی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پرتو آشکار
RUSCH
آلمان 88517424 -88748796 - 88747076
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

تبلیغ شماره 1 در گروه استنت فلزی و پلاستیکی
اینجا جای تبلیغ شماست

اندومیکروسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ماورای فنون عصر
Mauna Kea Technologies
فرانسه 26700501

تبلیغ شماره 1 در گروه اندومیکروسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست

بسکت های آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

تبلیغ شماره 1 در گروه بسکت های آندوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

بیوبسی فورسپس آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برنا طب پارسیان
ENDOMED
آلمان 02188500901

تبلیغ شماره 1 در گروه بیوبسی فورسپس آندوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

بیوپسی فورسپس آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)
تولیدی بازرگانی SBG
AKHEN
آلمان 77615531-2,09122729750
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
رهط آسمان
ARGON
آمریکا 77516698-77633978-77516931-77512073
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

تبلیغ شماره 1 در گروه بیوپسی فورسپس آندوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

دئودنوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
مدیسا رایا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6

تبلیغ شماره 1 در گروه دئودنوسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست

رکتوسیگموئیدوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
مدیسا رایا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6

تبلیغ شماره 1 در گروه رکتوسیگموئیدوسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست

سوزن بیوپسی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آ تی پی
NOVA
چین 88760347-42559-فکس: 88424615
پارس معراج مهدی
TMT(Egemen)
ترکیه 88949456 021-41951
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

تبلیغ شماره 1 در گروه سوزن بیوپسی
اینجا جای تبلیغ شماست

سوند معده

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آ تی پی
NOVA
چین 88760347-42559-فکس: 88424615
ابد
BARTAR
چین 021-64844-64849,66451885
مهر طب ماکو
مهر طب
ایران 88531095- 88503826

تبلیغ شماره 1 در گروه سوند معده
اینجا جای تبلیغ شماست

کولونوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
ماورای فنون عصر
Fuji Film
ژاپن 26700501
مدیسا رایا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6

تبلیغ شماره 1 در گروه کولونوسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست

گاستروپک

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
مدیسا رایا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6

تبلیغ شماره 1 در گروه گاستروپک
اینجا جای تبلیغ شماست

گاستروسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
دایان جراح تات
MARK
آلمان 66486186
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
ماورای فنون عصر
Fuji Film
ژاپن 26700501

تبلیغ شماره 1 در گروه گاستروسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست

گاید وایر آندوسکوپی و کولونوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

تبلیغ شماره 1 در گروه گاید وایر آندوسکوپی و کولونوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

لوازم یکبار مصرف آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برنا طب پارسیان
ENDOMED
آلمان 02188500901
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)

تبلیغ شماره 1 در گروه لوازم یکبار مصرف آندوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

محلول ضد عفونی کننده آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
شیمی طب امیر
Mcc.WAVICIDE
آمریکا 88999112

تبلیغ شماره 1 در گروه محلول ضد عفونی کننده آندوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

افزودن محصول
افزودن محصول به این دسته
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برای افزودن یک دسته جدید، روی «افزودن محصول به این دسته» کلیک کنید.