گوارش


افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
refresh image
لطفا کد امنیتی را وارد کنید

سوزن بیوپسی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیز گستر آگرین
PAJUNK
آلمان 88605731-2
تارا تجهیز طب شفق
Tara co
ایران 88942743-86036824 - 86036827 -86036337
آ تی پی
NOVA
چین 88760347-42559-فکس: 88424615
پارس معراج مهدی
TMT(Egemen)
ترکیه 88949456 021-41951
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

کولونوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
الکترو صنعت کاویان
الکترو صنعت کاویان
ایران 88683361
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
برنا طب پارسیان
ENDOMED
آلمان 02188500901

ابزار آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تهران گوارش
آلمان 66480001
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
دایان جراح تات
MARK
آلمان 66486186
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
آلمان-ژاپن 88750666-88523951-4
برنا طب پارسیان
ENDOMED
آلمان 02188500901

استنت فلزی و پلاستیکی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پرتو آشکار
RUSCH
آلمان 88517424 -88748796 - 88747076
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

اندومیکروسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ماورای فنون عصر
Mauna Kea Technologies
فرانسه 26700501

آندوسکوپ شوی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
امید طب مهرداد
CHLIGHT
چین 66914001-3 09126042766
آردین
GEPLE
چین 88574599 - 88584269 - 88078494
تکوین طب
Choyang Medical
کره جنوبی 88765011-3
توسن تجهیز
توسن
ایران 26317186-8,88734697-
فن آوری آزمایشگاهی
Getinge
سوئد 88750666-88523951-4

آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
DISPOSCOPE
تایوان 22749367-22743315
ماورای فنون عصر
Fuji Film
ژاپن 26700501
مدیسا رایا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6
برنا طب پارسیان
ENDOMED
آلمان 02188500901

آندوسونوگرافی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
ماورای فنون عصر
Fuji Film
ژاپن 26700501

بسکت های آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

بیوپسی فورسپس آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)
تولیدی بازرگانی SBG
AKHEN
آلمان 77615531-2,09122729750
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
رهط آسمان
ARGON
آمریکا 77516698-77633978-77516931-77512073
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

دئودنوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
مدیسا رایا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6

رکتوسیگموئیدوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
مدیسا رایا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6

سوند معده

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ابد
BARTAR
چین 021-64844-64849,66451885
آ تی پی
NOVA
چین 88760347-42559-فکس: 88424615
مهر طب ماکو
مهر طب
ایران 88531095- 88503826

کولونوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
ماورای فنون عصر
Fuji Film
ژاپن 26700501
مدیسا رایا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6

گاستروپک

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
مدیسا رایا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6

گاستروسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
دایان جراح تات
MARK
آلمان 66486186
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
ماورای فنون عصر
Fuji Film
ژاپن 26700501

گاید وایر آندوسکوپی و کولونوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

لوازم یکبار مصرف آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)
برنا طب پارسیان
ENDOMED
آلمان 02188500901

محلول ضد عفونی کننده آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
شیمی طب امیر
Mcc.WAVICIDE
آمریکا 88999112

بیوبسی فورسپس آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برنا طب پارسیان
ENDOMED
آلمان 02188500901