لندری و آشپزخانه


افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
refresh image
لطفا کد امنیتی را وارد کنید

آماده سازی غذا

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان صنعت تایماز
ELECTROLUX
ایتالیا 88382820-38
تایماز
ELECTROLUX
ایتالیا 88382820-38

تبلیغ شماره 1 در گروه آماده سازی غذا
اینجا جای تبلیغ شماست

اتو غلطکی اتو پرس

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرکا تجهیز پارسیان
گرند ایمپیانتی
ایتالیا 66120801-4
تایماز
ELECTROLUX
ایتالیا 88382820-38
تایماز
SILC
ایتالیا 88382820-38
تایماز
PRIMUS
بلژیک 88382820-38
تایماز
KANNEGIESSER
آلمان 88382820-38
کارخانه صنعتی ضیاء
صنایع ضیاء
ایران 55202710(6 خط)
گروه صنعتی آریا
هوفمن
ایران 77533617,77533681-30

تبلیغ شماره 1 در گروه اتو غلطکی اتو پرس
اینجا جای تبلیغ شماست

اجاق گاز

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
مهدادطب
مهدادطب
ایران 55277555-6,09192063546

تبلیغ شماره 1 در گروه اجاق گاز
اینجا جای تبلیغ شماست

بین (انواع مختلف)

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
مانا صنعت سلامت
STEELMED
ایران 33678538-77982014
مهدادطب
مهدادطب
ایران 55277555-6,09192063546

تبلیغ شماره 1 در گروه بین (انواع مختلف)
اینجا جای تبلیغ شماست

پاتیل خیساندن برنج

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1

تبلیغ شماره 1 در گروه پاتیل خیساندن برنج
اینجا جای تبلیغ شماست

پارچ فیلتردار

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
مدیسا نوین پایش
TERRAILLON
فرانسه 86082594-86083014

تبلیغ شماره 1 در گروه پارچ فیلتردار
اینجا جای تبلیغ شماست

تجهیزات آشپزخانه بیمارستان

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرکا تجهیز پارسیان
آرکاتجهیز
ایران 66120801-4
تایماز
ELECTROLUX
ایتالیا 88382820-38
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
صنعتی دیدآور فنون
دیدآور فنون
ایران 77534214
مانا صنعت سلامت
steelmed
ایران 33678538-77982014
مهدادطب
مهدادطب
ایران 55277555-6,09192063546

تبلیغ شماره 1 در گروه تجهیزات آشپزخانه بیمارستان
اینجا جای تبلیغ شماست

تجهیزات لندری

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان بنیان پرسیا
IMESA
ایتالیا 88996220
صنعتی دیدآور فنون
دیدآور فنون
ایران 77534214
فراست مهارت تجارت
Electrolux
ایتالیا - سوئد 88711056

تبلیغ شماره 1 در گروه تجهیزات لندری
اینجا جای تبلیغ شماست

ترالی آشپزخانه

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تایماز
ELECTROLUX
ایتالیا 88382820-38
تولیدی بازرگانی SBG
SBG
ایران 77615531-2,09122729750
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
صنایع پزشکی سعید
پزشکی سعید
ایران 66961106-66958195
مانا صنعت سلامت
STEELMED
ایران 33678538-77982014
مروارید طب پارسیان
مروارید طب
ایران 55272854-55268753

تبلیغ شماره 1 در گروه ترالی آشپزخانه
اینجا جای تبلیغ شماست

ترالی رختشویخانه

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان راه طب
صنایع پزشکی پیشگامان راه طب
ایران 66947456 -66942698-66943556
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
کیمیای عافیت
Medical Master
تایوان 44451725-6

تبلیغ شماره 1 در گروه ترالی رختشویخانه
اینجا جای تبلیغ شماست

ترالی سرو غذا

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1

تبلیغ شماره 1 در گروه ترالی سرو غذا
اینجا جای تبلیغ شماست

خشک کن البسه

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرکا تجهیز پارسیان
گرند ایمپیانتی
ایتالیا 66120801-4
تایماز
PRIMUS
بلژیک 88382820-38
تایماز
KANNEGIESSER
آلمان 88382820-38
تایماز
ELECTROLUX
ایتالیا 88382820-38
فراست مهارت تجارت
ELECTROLUX
سوئد 88711056
کارخانه صنعتی ضیاء
صنایع ضیاء
ایران 55202710(6 خط)
گروه صنعتی آریا
دونی نی
ایران 77533617,77533681-30

تبلیغ شماره 1 در گروه خشک کن البسه
اینجا جای تبلیغ شماست

خط سلف سرویس

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1

تبلیغ شماره 1 در گروه خط سلف سرویس
اینجا جای تبلیغ شماست

دراور استیل

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
مانا صنعت سلامت
STEELMED
ایران 33678538-77982014

تبلیغ شماره 1 در گروه دراور استیل
اینجا جای تبلیغ شماست

دست خشک کن اتوماتیک

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1

تبلیغ شماره 1 در گروه دست خشک کن اتوماتیک
اینجا جای تبلیغ شماست

دمکن برنج

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
مهدادطب
مهدادطب
ایران 55277555-6,09192063546

تبلیغ شماره 1 در گروه دمکن برنج
اینجا جای تبلیغ شماست

دیگ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
کارخانه صنعتی ضیاء
صنایع ضیاء
ایران 55202710(6 خط)
گروه صنعتی آریا
کلمبیا
ایران 77533617,77533681-30
مهدادطب
مهدادطب
ایران 55277555-6,09192063546

تبلیغ شماره 1 در گروه دیگ
اینجا جای تبلیغ شماست

سرخ کن دو سبده

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1

تبلیغ شماره 1 در گروه سرخ کن دو سبده
اینجا جای تبلیغ شماست

سردخانه بالای صفر و زیر صفر

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان صنعت تایماز
ELECTROLUX
ایتالیا 88382820-38
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
مهدادطب
مهدادطب
ایران 55277555-6,09192063546

تبلیغ شماره 1 در گروه سردخانه بالای صفر و زیر صفر
اینجا جای تبلیغ شماست

سطل استیل

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1

تبلیغ شماره 1 در گروه سطل استیل
اینجا جای تبلیغ شماست

سینک و کابینت آشپزخانه

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
صنعتی دیدآور فنون
دیدآور فنون
ایران 77534214
مانا صنعت سلامت
مانا صنعت سلامت
ایران 33678538-77982014
مهدادطب
مهدادطب
ایران 55277555-6,09192063546

تبلیغ شماره 1 در گروه سینک و کابینت آشپزخانه
اینجا جای تبلیغ شماست

سینی غذا

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
مهدادطب
مهدادطب
ایران 55277555-6,09192063546

تبلیغ شماره 1 در گروه سینی غذا
اینجا جای تبلیغ شماست

فریزر

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
مهدادطب
مهدادطب
ایران 55277555-6,09192063546

تبلیغ شماره 1 در گروه فریزر
اینجا جای تبلیغ شماست

قفسه و کابینت استیل

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
صنعتی دیدآور فنون
دیدآور فنون
ایران 77534214
مانا صنعت سلامت
مانا صنعت سلامت
ایران 33678538-77982014
مروارید طب پارسیان
مروارید طب
ایران 55272854-55268753
مهدادطب
مهدادطب
ایران 55277555-6,09192063546

تبلیغ شماره 1 در گروه قفسه و کابینت استیل
اینجا جای تبلیغ شماست

کانتر سرد سلف سرویس

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1

تبلیغ شماره 1 در گروه کانتر سرد سلف سرویس
اینجا جای تبلیغ شماست

کباب پز

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
مهدادطب
مهدادطب
ایران 55277555-6,09192063546

تبلیغ شماره 1 در گروه کباب پز
اینجا جای تبلیغ شماست

کمد لباس

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
مانا صنعت سلامت
STEELMED
ایران 33678538-77982014

تبلیغ شماره 1 در گروه کمد لباس
اینجا جای تبلیغ شماست

لباسشویی بیمارستانی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان بنیان پرسیا
IMESA
ایتالیا 88996220
صنعتی دیدآور فنون
دیدآور فنون
ایران 77534214
کارخانه صنعتی ضیاء
صنایع ضیاء
ایران 55202710(6 خط)
گروه صنعتی آریا
رنزاچی
ایران 77533617,77533681-30
گروه صنعتی آریا
آدمیرال
ایران 77533617,77533681-30

تبلیغ شماره 1 در گروه لباسشویی بیمارستانی
اینجا جای تبلیغ شماست

ماشین ظرفشویی صنعتی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرکا تجهیز پارسیان
گرند ایمپیانتی
ایتالیا 66120801-4
پیشگامان صنعت تایماز
ELECTROLUX
ایتالیا 88382820-38
تایماز
PRIMUS
بلژیک 88382820-38
تایماز
KANNEGIESSER
آلمان 88382820-38
تایماز
ELECTROLUX
ایتالیا 88382820-38
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1

تبلیغ شماره 1 در گروه ماشین ظرفشویی صنعتی
اینجا جای تبلیغ شماست

وان شستشو

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکنوع خاورمیانه
تکنوع
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
صنعتی دیدآور فنون
دیدآور فنون
ایران 77534214
مروارید طب پارسیان
مروارید طب
ایران 55272854-55268753

تبلیغ شماره 1 در گروه وان شستشو
اینجا جای تبلیغ شماست

افزودن محصول
افزودن محصول به این دسته
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برای افزودن یک دسته جدید، روی «افزودن محصول به این دسته» کلیک کنید.